WDROŻ̇ENIE, POMOC, DOKUMENTACJA SYSTEMU EZD

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD

System w ramach projektu Wrota Mazowsza - wymagany w JST (Gminy, Urzędy Miast) województwa Mazowieckiego.Jako nieliczni na rynku, zapewniamy uruchomienie systemu EZD w ciągu 7 dni, szkolenia stanowiskowe, wsparcie techniczne, obsługę powdrożeniową. Uruchamiamy i kastomizujemy systemy dziedzinowe w ramach Projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.

Firma zaopatrzona jest w najszybszy na rynku internet światłowodowy orange, dostarczany przez firmę internetswiatlowdowy24.pl. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie państwo tutaj KLIKNIJ!

Na czym polega uruchomienie systemu EZD w JST?

Rozpoczęcie współpracy z JST (gminą, urzędem miasta)

W pierwszej kolejności przeprowadzamy szybki audyt Gminy pod kątem systemu EZD, w następnej kolejności opracowujemy plan działań i rozpoczynamy pracę z systemem.

Konfiguracja i kastomizacja systemu EZD

Kolejny krok, to konfiguracja i kastomizacja systemu zgodna z modelem organizacyjnym i funkcjonalnym Gminy. Ten etap jest najbardziej czasochłonny.

Szkolenie ogólne i szkolenia stanowiskowe

Po skonfigurowaniu systemu EZD, odbywają się szkolenia. Następuje przeszkolenie głównego informatyka, oraz osób oddelegowanych do szkoleń stanowiskowych (w podstawowej cenie do 3 osób).

 
Opcjonalnie wsparcie w zakresie EZD (forma tradycyjna / zdalna)

Jako opcję dodatkową oferujemy również wsparcie techniczne / asystę dla administratorów systemu EZD lub poszczególnych pracowników Gminy. Zapewniamy ciągłość działania systemu, efektywną i bezproblemową pracę. Usługa świadczona jest zarówno w formie tradycyjnej w Gminie lub zdalnie w oparciu o własne narzędzia w tym zdalne łączenie z Gminą (pulpit zdalny / VPN).REFERENCJE

W zwiazku z tym iż uruchomienie systemu w JST jest oparte o umowę poufności (obowiązkowy wymóg!), nie publikujemy partnerów i klientów dla których dotychczas zrealizowaliśmy usługi
w zakresie uruchomienia systemu EZD.


EZD to system wymagany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach projektu WROTA MAZOWSZA. Jego wdrożenie w JST i integracja z ogólnodostępnymi platformami e-usług (e-PUAP2 / portal Wrota Mazowsza) jest konieczne i służy budowie społeczeństwa informacyjnego, oraz usprawnienia obsługi obywateli i przedsiębiorców.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

EZD w TWOJEJ GMINIE

7 dni

Tyle średnio trwa uruchomienie systemu w Gminie

3000 pln

Koszt podstawowej usługi w zakresie EZD (pełne uruchomienie, szkolenia)

100%

Gwarancji uruchomienia, kastomizacji, pracy na systemie w Gminie

EZD - wdrożenia, wsparcie techniczne, pomoc obsługa, kastomizacja, administracja systemem. Integracja z e-PUAP2 / Wrota Mazowsza / Systemy dziedzinowe

Skontaktuj sie z nami:

EZD&ABLOTECH

Biuro: Wyszków, Ul. Bławatkowa 11A
Osoba kontaktowa: Michał Bieluch
Tel. 1234 198 738
E-mail: info@wp.pl
www.ezd.com.pl
Orange